شرایط و ضوابط

  • آداب و قوانين تالار گفتگوي شگفتها
درباره اتاق گفتگوي شگفتها:
اتاق گفتگوي شگفتها محفلي است صميمانه براي اهل ادب و تجارت!
آداب گفتگو:
همانطور كه در عالم واقعيت، براي ايجاد رابطه دوستي، مقدماتي لازم است، در عالم مجازي (اينترنت) نيز همينطور است. يعني ابتدا بايد سر صحبت را با ديگران باز نماييد، احوالپرسي و سپس صحبت پيرامون مسائل زندگي و علاقمندي هايتان باعث مي شود كه از طرف مقابل شناخت لازم را پيدا كنيد. بعد از آن طبق ميل خود طرح دوستي عميق بين خود برقرار مي كنيد. اما كاربراني كه با عجله مي خواهند يك دوست وفادار و هميشگي پيدا كنند، از پله اول ميخواهند قدم در پله پنجم بگذارند كه اغلب نتيجه اي عايدشان نمي شود.
در دنياي مجازي، زود حرف ديگران را باور نكنيد. كساني هستند كه هميشه دنبال سوء‌استفاده از سادگي ديگران هستند. درست است كه شما صداقت داريد اما ممكن است طرف مقابل بر خلاف ادعايش صادق نباشد. پس تا از هر جهت به صداقت ديگران اطمينان حاصل نكرده ايد، به آنها اعتماد نكنيد. البته اگر به كسي اعتماد نداريد، نبايد او را در عمومي متهم نماييد كه اين خود امر نادرستي است و مستوجب محروميت.
قوانين اتاق گفتگو:
1- از بكار بردن كلمات ناپسند و زشت و نيز توهين به ديگران، اكيداً پرهيز نماييد. همچنين توهين به مقدسات ديني و نيز زير سوال بردن نظام و مسئولين محترم آن موجب محروميت سنگين خواهد شد. همچنين صحبت از مسائل خلاف عفت عمومي ممنوع است. (مجازات: قطع شدن ارتباط كاربر با اتاق، جريمه و...)
تبصره 1 - با توجه به اينكه محيط چت يك محيط عمومي است و ادعاي كسي در مورد كاربري ديگر قابل اثبات نيست، هر گونه تهمت به افراد (مثلا اعلام در اتاق به اينكه يك كاربر دروغگو و فريبكار هست) مي تواند موجب محروميت باشد، جز در موارد استثنائي كه صحت آن ادعا قبلا براي مديران اصلي شگفتها به اثبات رسيده باشد.
تبصره 2 - شوخي كردن با ديگران تنها در جايي مجاز است كه مخاطب آن را شوخي محسوب كند و نيز از الفاظ غيرمؤدبانه و زشت حتي به شوخي هم نمي توان استفاده كرد.